Regulamin

Regulamin strony egzamin.eu

Użytkowników platformy obowiązuje niniejszy regulamin, oraz indywidualne postanowienia lub zalecenia kierowane przez administratorów lub moderatorów.

Platforma służy do zadawania pytań, wymiany opinii, doradztwa, spostrzeżeń etc. Inne, niezwiązane z tematyką zagadnienia można poruszać jedynie w działach do tego przeznaczonych.

W celu uniknięcia zaśmiecania, obniżenia wartości merytorycznej i spamu należy przestrzegać kilku zasad, które ułatwią korzystanie z zasobów użytkownikom potrzebującym właściwej pomocy/rady/informacji.


1. Dodając temat postaraj się czytelnie wyrazić zagadnienie/przesłanie/problem, tak, aby nowy topic był wymowny i zrozumiały dla innych użytkowników. Nie powielaj tytułów – w przypadku klonów tematów i treści uprzednio omówionych, odpowiedzi nie będą udzielane, natomiast temat zostanie skasowany/przeniesiony.

2. Zakładając nowy wątek, sprawdź czy podobny nie został uprzednio poruszony (opcja szukaj). Jeśli znajduje się w naszych zasobach, dopisz swoją wiadomość w istniejącym temacie.

3. Kolorem czerwonym mogą się posługiwać tylko administratorzy.

4. Zanim wyślesz wiadomość dokładnie ją przeczytaj. Sprawdź, czy jest na temat i nie zawiera błędów, a także czy wnosi coś do dyskusji (wypowiedzi typu “zgadzam się”, “hehe”, “cooool!” etc. lub zawierające same emotikony – nie będą tolerowane). Jeżeli stwierdzisz, że wiadomość nie spełnia powyższych kryteriów – nie wysyłaj jej.
Podziękowania – notki w stylu “dzięki” itp. powinny być zamieszczane we własnej adnotacji z pytaniem lub przesyłane adresatowi.

5. Treści postów powinny być ściśle dopasowane do tematyki działów, te, które wykroczą poza ramy, zostaną bezpowrotnie usunięte.

6. Nie tolerujemy spamu. Użytkownik nie powinien pisać dwóch lub więcej postów jeden pod drugim, w krótkich odstępach czasu, uznawane jest to za spam, więc warto przemyśleć to, co właściwie chcemy napisać.
Niedozwolone jest prowadzenie tzw. chatu, czyli rozmów prywatnych pomiędzy kilkoma osobami, odbiegających od założonego wątku. Platforma jest na tyle bogata, że ze wszelkimi pogaduszkami niezwiązanymi głębiej z tematem można się przenieść do odpowiedniego działu.

7. Jeśli wykorzystujesz na forum artykuł lub fragmenty tekstu, którego nie stworzyłeś samodzielnie, postaraj się na końcu podaj źródło lub autora.

8. Na stronie zabrania się:

• używania wyrazów i zwrotów uznawanych powszechnie za wulgarne,
• obrażania innych użytkowników,
• nawoływania do waśni na jakiejkolwiek płaszczyźnie,
• umieszczania linków, zdjęć lub rysunków naruszających powszechne zasady dobrego smaku (m.in. pornografia),
• rejestracji i funkcjonowania pod więcej niż jednym pseudonimem,
• cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,
• umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
• umieszczania przesadnie długich podpisów oraz dużych grafik.

9. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

  1. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  2. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  3. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  4. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
  5. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
  6. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
  7. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  8. zawierają treści pornograficzne,
  9. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Administracji są natychmiast usuwane.


9. Uwaga! Platforma nie jest katalogiem stron ani serwisem ogłoszeniowym, wszelkie próby umieszczania w działach linków promujących będą usuwane. Z bezpłatnych ogłoszeń mogą korzystać jedynie aktywni użytkownicy w dziale do tego przeznaczonym. Aktywny użytkownik, rozumiany jest jako osoba, która uprzednio uczestniczyła w dyskusjach w sposób zgodny z zasadami niniejszego regulaminu.

10. Wypowiedzi osób, które nie będą respektować regulaminu, zostaną usunięte z platformy.

11. Jeżeli uznasz, że którykolwiek z postów, narusza lub łamie regulamin, poinformuj o tym fakcie administratora.

12. Właściciel – Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z Platformy w sposób sprzeczny z zaleceniami regulaminu.

13. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.


Użytkownik rejestrując się akceptuje strukturę działania forum. Do każdego z działów dodatkowo może zostać utworzony regulamin pomocniczy, który zostanie podany do wiadomości w danym dziale.

Prosimy o przestrzeganie zasad i życzymy przyjemnego korzystania z zasobów pozdrawiamy!

W celu kontaktu z administratorem skorzystaj z formularza zamieszczonego na stronie egzamin.eu