Omówienie tematów na maturze 2024 z języka polskiego

matura 2024 przeciek

Maturze 2024 z języka polskiego

Część I: Rozumienie tekstu czytanego

 1. Analiza tekstu literackiego:
  • Omów motyw podróży w przedstawionym fragmencie powieści. W jaki sposób autor wykorzystuje ten motyw do przedstawienia rozwoju postaci?
 2. Interpretacja wiersza:
  • Przeanalizuj wybrane środki stylistyczne w podanym wierszu. Jak wpływają one na odbiór i interpretację całości?
 3. Zrozumienie tekstu użytkowego:
  • Jakie argumenty autor używa w tekście perswazyjnym na temat wpływu mediów społecznościowych na młodzież? Podaj przykłady i ocen ich skuteczność.

Część II: Wiedza o literaturze

 1. Historia literatury:
  • Wymień główne cechy epoki romantyzmu w literaturze polskiej. Jak te cechy odzwierciedlają się w twórczości Adama Mickiewicza?
 2. Analiza porównawcza:
  • Porównaj przedstawienie tematu miłości w “Dziadach” cz. III Adama Mickiewicza i “Weselu” Stanisława Wyspiańskiego. Jak autorzy różnie podchodzą do tego tematu?
 3. Rozprawka:
  • Dyskutuj, w jaki sposób literatura może wpływać na świadomość społeczną i polityczną. Podaj przykłady z polskiej literatury XX i XXI wieku.

Część III: Umiejętność pisania

 1. Tworzenie tekstu własnego:
  • Napisz esej na temat “Czy literatura ma obowiązek być moralnym przewodnikiem?”. Uwzględnij w swojej wypowiedzi przykłady literackie oraz własne przemyślenia.
 2. Analiza krytyczna:
  • Na podstawie wybranych fragmentów dzieł literackich, omów rolę narracji pierwszoosobowej w budowaniu relacji czytelnika z bohaterem.

Te pytania mogą być użyte jako forma przygotowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego, trenując umiejętności analizy, interpretacji i tworzenia wypowiedzi pisemnej. Pamiętaj że zostały wygenerowane przez AI.

One Reply to “Omówienie tematów na maturze 2024 z języka polskiego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *