Matura geografia rozszerzona pytania zadania notatki część 1

Źródła informacji geograficznych:

  1. pomiar
  2. źródła opisowe (książki, Internet, radio, nauczyciel, atlasy, roczniki, literatura)
  3. obserwacje:

– ciągła

– jednorazowa

– bezpośrednie

– pośrednie

d) GIS- System informacji geograficznej

e) nawigacja

generalizacja- jest to uogólnienie, uproszczenie i wybór treści mamy ze względu na potrzeby i skalę (temat)

odwzorowanie– jest to przeniesienie siatki geograficznej na płaszczyznę tak zwaną siatke kartograficzna.

Treści mapy:

  1. elementy graficzne:

– dane fizjograficzne (naturalne np. rzeka)

– elementy antropogeniczne (będące działalnością człowieka np. miasta)

b) elementy matematyczne

-współrzędne geograficzne

-skala

osnowa mapy-(są to wszystkie reguły matematyczne dzięki, którym mapę sporządzono)

c) legenda-(objaśnienie znaków użytych na mapie)

– tytuł

– skala

– rok wydania

Odwzorowania kartograficzne:

  1. odwzorowania azymutalne, płaszczyznowe

– siatka powstaje w wyniku rzutowania siatki geograficznej na płaszczyznę

– równoleżniki to okręgi współśrodkowe

– południki to promienie tych okręgów

– na tej siatce biernie odwzorowany jest tylko biegun. Oddalając się od bieguna zniekształcenia rosną

– w siatkach tych przedstawia się okolice okołobiegunowe

  • odwzorowania walcowe

– wiernie odwzorowany jest tylko równik

– powstaje w wyniku rzutowania siatki geograficznej na pobocznicę walca

– równoleżniki odwzorowują się jako linie: proste, równoległe i wszystkie tej samej długości

– południki to proste równoległe względem siebie i prostopadle do równoleżników

– oddalając się od równika na północ i południe zniekształcenie rosną

– w siatkach tych przedstawiamy okolice okołorównikowe

  1. odwzorowanie stożkowe

– powstają w wyniku rzutowania siatki geograficznej na pobocznicę stożka

– równoleżniki to fragmenty okręgów współśrodkowych a południki to promienie tych okręgów

– wiernie odwzorowany jest tylko styczny równoleżnik, oddalając się od niego na północ i południe zniekształcenia rosną

– w tych siatkach odwzorowuje się średnie długości geograficzne

Metoda kropkowa- służy do przedstawiania zjawisk masowych i rozproszonych za pomocą kropek. Kropce przypisuje się pewną wagę czyli wartość, przy dużym zagęszczeniu różnicuje się rozmiar kropek (np. przy rozmieszczeniu ludności).

Metoda kartogramu- służy do przedstawiania natężenia, intensywności zjawiska w obrębi określonych jednostek terytorialnych. Metoda ta nie lokalizuje dokładnie zjawiska, przedstawia wartości średnie lub procentowe.

Metoda kartodiagramu– jest to metoda, w której przedstawiamy zjawisko w obrębi określonych jednostek terytorialnych za pomocą diagramu lub wykresu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *